EU

Operacija: Doživetja za profesionalne športnike in njihove družine: Novost v športno-družinskem turizmu v Sloveniji na primeru regije Pomurje s ciljem prodora na arabski trg ‍

Operacija se sofinancira na osnovi uspešno prijavljene operacije v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2018-2021. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se  izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 –2020.

Trajanje operacije: 5.3.2018 – 15.10.2020.

Turistični produkt »Doživetja za profesionalne športnike in njihove družine: Novost v športno-družinskem turizmu v Sloveniji na primeru regije Pomurje s ciljem prodora na arabski trg« vključuje doživetja za profesionalne športnike in njihove družine na območju Termalne panonske Slovenije s poudarkom na Pomurju in občini Moravske Toplice. Gostje na eni strani spoznavajo naravno in kulturno dediščino, rokodelstvo, kulinariko, aktivnosti, na drugi strani pa se skupine profesionalnih športnikov udeležijo športnih priprav na lokaciji. Ključni trg projekta je arabski trg, ki predstavlja izjemen potencial na zadevnem področju.

Ključni rezultati:

 • povečanje prihodkov s tujih trgov
 • povečanje namestitev gostov
 • povečanje prihodov gostov
 • realizacija dveh novih ITP
 • realizacija dveh novih zaposlitev
 • pridobitev Eko znaka Travelife

V sklopu operacije se je izvedlo več aktivnosti:

 • Razvoj integralnih turističnih produktov
 • Oblikovanje (grafična podoba vsebin)
 • Digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij
 • Oglaševanje

‍Partnerji projekta:‍

 • Pomurska turistična zveza
 • Terme Vivat
 • TIC Moravske Toplice
 • Mladinska zadruga PANONTRIP z.b.o.
 • Panonska vas
 • Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
 • Kulturno društvo Legende

‍Vrednost projekta: 240.000,00 €; višina sofinanciranja: 168.000,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Več o ESRR najdete: www.eu-skladi.si